All Gymnastics Team Registered

Shivalik Cambridge College

Gymnastics (Boys Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Shivalik Cambridge College

Gymnastics (Boys Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Shivalik Cambridge College

Gymnastics (Boys Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.DHARMESH PRATAP SINGH26/07/2001
2.
3.
4.
5.

Shivalik Cambridge College

Gymnastics (Girls Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Shivalik Cambridge College

Gymnastics (Girls Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Shivalik Cambridge College

Gymnastics (Girls Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Accompanying teacher's name VARUN DIXIT
Accompanying teacher's mobile no. 7060332211

Gayatri Public School

Gymnastics (Boys Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.HARSH14/07/2007
2.RISHAB19/02/2006
3.DEV04/11/2006
4.SHASHWAT25/10/2005
5.KRISHNA SINGH02/10/2008

Gayatri Public School

Gymnastics (Boys Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.GAUTAM29/08/2005
2.ABHINAV10/02/2004
3.DEV13/02/2005
4.TANISHQ13/02/2004
5.RAHUL19/11/2004

Gayatri Public School

Gymnastics (Boys Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.VISHAL SARASWAT20/03//2003
2.SAHIL04/12/2002
3.BHAVISHYA02/05/2002
4.DHRUV28/09/2000
5.TUSHAR04/06/2002

Gayatri Public School

Gymnastics (Girls Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.SHAGUN15/10/2005
2.VAISHNAVI16/05/2006
3.PAVANI19/11/2005
4.ANANYA05/01/2007
5.GUNJAN26/02/2007

Gayatri Public School

Gymnastics (Girls Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.DIVYANSHI02/08/2003
2.SAMEKSHA30/10/2003
3.SOMYA MANDAL03/06/2003
4.SOMYA12/03/2003
5.JUHI07/04/2005

Gayatri Public School

Gymnastics (Girls Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.SHIVANGI02/06/2003
2.RISHU04/10/2003
3.SHAGUN29/07/2002
4.DIVYA SHARMA17/11/2003
5.MANSI27/07/2003

Accompanying teacher's name MOHAMMAD RAZI
Accompanying teacher's mobile no. 8755298017

St. Andrews School

Gymnastics (Boys Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.NITIN21/01/2008
2.SURAJ29/11/2006
3.ADITYA25/05/2006
4.KARTIK24/11/2006
5.LOVE JAIN22/05/2006

St. Andrews School

Gymnastics (Boys Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.ASHISH23/08/2005
2.SACHIN26/05/2005
3.AJAY22/10/2004
4.ANUJ29/07/2006
5.JEET28/03/2005

St. Andrews School

Gymnastics (Boys Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.ANSHU05/10/2003
2.MISVA27/11/2003
3.SHIVAM28/09/2004
4.HARSH28/08/2003
5.YASH24/08/2003

St. Andrews School

Gymnastics (Girls Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.PRIYANSHI08/07/2008
2.VAISHNAVI21/06/2006
3.VANSHIKA18/08/2006
4.TANYA10/10/2006
5.

St. Andrews School

Gymnastics (Girls Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.AARTI06/10/2005
2.MINAKSHI04/12/2004
3.SHIVANI28/09/2004
4.SHELJA27/082004
5.TAMANNA03/10/2004

St. Andrews School

Gymnastics (Girls Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.KASHISH16/06/2004
2.SHIVANI19/02/2003
3.KHUSHI30/09/2004
4.YOGITA15/06/2004
5.REETA18/07/2004

Accompanying teacher's name SANDEEP
Accompanying teacher's mobile no. 8430579922

Lifeline Public School

Gymnastics (Boys Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.OJAS RATHORE 22/04/2008
2.SUKHVINDRA SINGH 29/11/2006
3.PUSHPENDRA RAJPUT23/03/2008
4.ARPIT YADAV03/11/2007
5.ADHYAYAN SHARMA02/02/2008

Lifeline Public School

Gymnastics (Boys Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.AMARPREET SINGH15/07/2006
2.ANUJ CHAUDHARY25/01/2006
3.RAJA BABU08/08/2003
4.AKSHAT KULSHRESTHA08/11/2005
5.AYUSH BIND14/02/2004

Lifeline Public School

Gymnastics (Boys Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.AMANDEEP SINGH 10/12/2002
2.SHASHANKDEEP SINGH23/11/2002
3.AMIT SINGH05/06/2000
4.PRATEEK KUMAR 29/12/2002
5.KHUSHAL SHARMA27/09/2001

Lifeline Public School

Gymnastics (Girls Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.OJASVI SINGH 27/10/2009
2.AVNI PANDEY07/01/2008
3.AKANSHA 06/03/2007
4.PREETI RAJPUT07/12/2006
5.KAJAL RAJPUT30/11/2006

Lifeline Public School

Gymnastics (Girls Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.KASHISH CHAUDHARY29/10/2004
2.MANASVI SINGH19/09/2005
3.MONIKA RATHORE15/11/2005
4.ARPITA SINGH24/12/2006
5.SAUMYA SINGH01/01/2005

Lifeline Public School

Gymnastics (Girls Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.DIKSHA SINGH05/09/2003
2.ANUSHKA KUMARI01/07/2003
3.BHAVYA SINGH26/03/2004
4.ANCHAL CHAUDHARY11/01/2005
5.VINITA RAJPUT21/08/2003

Accompanying teacher's name MR. ANAND BABOO
Accompanying teacher's mobile no. 9319595993

Symboyzia School

Gymnastics (Boys Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.Yuvraj Verma10/05/2005
2.Yash Sharma15/01/2007
3.Kunal Bansal30/05/2005
4.Atharv Kulshrestha27/10/2005
5.Manish Chahar10/08/2006

Symboyzia School

Gymnastics (Boys Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.Abhay Maraiya01/02/2006
2.Aditya Sharma08/03/2003
3.Rohit Sikarwar04/11/2004
4.Mohd. Nooh Usmani31/08/2004
5.Aman Kumar09/08/2001

Symboyzia School

Gymnastics (Boys Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.Gaurav Pal03/05/2003
2.Vivek Nigam04/07/2001
3.Vikas Yadav03/03/2000
4.
5.

Symboyzia School

Gymnastics (Girls Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Symboyzia School

Gymnastics (Girls Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Symboyzia School

Gymnastics (Girls Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Accompanying teacher's name Manoj Kumar Gautam
Accompanying teacher's mobile no. 9759703348

St.Clares Sr.Sec.School

Gymnastics (Boys Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.KARTIKKEY SINGH10/05/2007
2.PRAKHAR JHA22/09/2007
3.HARSHIT SHARMA22/01/2011
4.ADITYA NARAYAN13/03/2008
5.

St.Clares Sr.Sec.School

Gymnastics (Boys Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

St.Clares Sr.Sec.School

Gymnastics (Boys Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

St.Clares Sr.Sec.School

Gymnastics (Girls Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.ANJANI YADAV03/01/2007
2.
3.
4.
5.

St.Clares Sr.Sec.School

Gymnastics (Girls Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

St.Clares Sr.Sec.School

Gymnastics (Girls Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Accompanying teacher's name
Accompanying teacher's mobile no.

Shivalik Public School

Gymnastics (Boys Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.MOHD. ARISH 29/04/2009
2.SAMAR KHAN 29/10/2008
3.ARIDAMAN PARMAR01/08/2006
4.DIVYANSHU 04/11/2005
5.RAJIV16/01/2007

Shivalik Public School

Gymnastics (Boys Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.KANISHQ15/01/2004
2.SHUBHAM SINGH 13/06/2004
3.YASH VERMA 25/02/2003
4.BHUVNESH 03/08/2003
5.

Shivalik Public School

Gymnastics (Boys Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.SAURABH 20/01/2001
2.
3.
4.
5.

Shivalik Public School

Gymnastics (Girls Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.PAYAL 09/05/2007
2.TEJASAVI KARISHNA 25/06/2007
3.KALPANA SONI06/10/2007
4.
5.

Shivalik Public School

Gymnastics (Girls Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Shivalik Public School

Gymnastics (Girls Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Accompanying teacher's name PRIYANKA SINGH
Accompanying teacher's mobile no. 7302495896

Gymnastics (Boys Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Gymnastics (Boys Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Gymnastics (Boys Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Gymnastics (Girls Under 12 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Gymnastics (Girls Under 14 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Gymnastics (Girls Under 17 Years)

Sr.no. Name Date of Birth (DD/MM/YYYY)
1.
2.
3.
4.
5.

Accompanying teacher's name
Accompanying teacher's mobile no.